Author Archives: Taikhoan

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Nam

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Nam được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đà Nẵng

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đà Nẵng được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Phước

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Phước được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đồng Nai

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đồng Nai được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Dương

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Dương được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Long An

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Long An được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối […]

Nghị định 67/2023/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới mới nhất

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 67/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI, BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC, BẢO HIỂM BẮT […]

Mẹo mua bảo hiểm ôtô lần đầu

bảo hiểm thân vỏ ô tô

Khách hàng nên mua bảo hiểm toàn diện để giữ độ an toàn cho chiếc xe và bảo vệ tài chính cá nhân. Khi muốn sở hữu một chiếc ôtô, chúng ta cần đủ kiến thức và kinh phí để tránh những rắc rối. Trong đó, mua bảo hiểm là điều bắt buộc. Bảo hiểm […]

Dùng bảo hiểm xe máy, ôtô bản online, có bị CSGT phạt?

bảo hiểm điện tử

Tôi thấy nhiều nơi bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy, ôtô bản online; vậy bảo hiểm dạng này có giá trị như bản giấy hay không? (Thanh Bình) Luật sư tư vấn Theo khoản 3 và khoản 4 điều 6 Nghị định 03/2021/NĐ-CP, khi cấp Giấy chứng nhận […]