Bảo hiểm cháy nổ căn hộ chung cư, nhà ở

Phạm vi bảo hiểm

MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất đối với Ngôi nhà được bảo hiểm và Tài sản bên trong ngôi nhà được bảo hiểm do các rủi ro sau gây ra:

A. Hỏa hoạn, Sét đánh;

B. Nổ;

C. Máy bay rơi;

F. Động đất;

H. Giông, bão, lũ, ngập lụt;

I. Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước;

J. Va chạm với ngôi nhà;

K. Trộm cắp.

Cùng các điều khoản mở rộng tự động, bao gồm:

Chi phí dọn dẹp hiện trường (Giới hạn: trách nhiệm/vụ tổn thất: 1% giới hạn trách nhiệm của phần ngôi nhà được bảo hiểm, tối đa 100.000.000 VNĐ/toàn bộ thời hạn bảo hiểm. Giới hạn: trách nhiệm/thời hạn bảo hiểm: 5% giới hạn trách nhiệm của phần ngôi nhà được bảo hiểm, tối đa 500.000.000 VNĐ/toàn bộ thời hạn bảo hiểm);

Chi phí chữa cháy (Giới hạn: trách nhiệm/vụ tổn thất: 1% giới hạn trách nhiệm của phần ngôi nhà được bảo hiểm, tối đa 100.000.000 VNĐ/toàn bộ thời hạn bảo hiểm. Giới hạn: trách nhiệm/thời hạn bảo hiểm: 5% giới hạn trách nhiệm của phần ngôi nhà được bảo hiểm, tối đa 500.000.000 VNĐ/toàn bộ thời hạn bảo hiểm);

Chi phí thuê nhà sau tổn thất (Giới hạn: trách nhiệm/1 tháng thuê nhà: tối đa 30.000.000 VNĐ/tháng. Giới hạn: trách nhiệm/thời hạn bảo hiểm: tối đa 2 tháng thuê nhà trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm);

Chi phí hóa đơn tiền nước tăng lên do vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước (Giới hạn: theo hóa đơn thực tế phát sinh, không quá 500.000 VNĐ/toàn bộ thời hạn bảo hiểm).

Trong mọi trường hợp số tiền bồi thường (bao gồm cả phần giới hạn trách nhiệm được bảo hiểm theo Điều khoản mở rộng tự động) không vượt quá giới hạn trách nhiệm như quy định tại Mục II của Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

Giấy chứng nhận bảo hiểm

bảo hiểm cháy nổ căn hộ chung cư

bảo hiểm cháy nổ căn hộ chung cư

Hướng dẫn mua bảo hiểm cháy nổ căn hộ chung cư, nhà ở

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ căn hộ chung cư, nhà ở a/c cung cấp giá trị căn hộ cần mua qua Zalo 097 1266631 để chúng tôi báo phí.Nếu a/c đồng ý với mức phí trên thì cung cấp cho chúng tôi họ tên và địa chỉ căn hộ để chúng tôi đủ thông tin cấp bảo hiểm.