Bảo hiểm cháy nổ kho hàng, phí bảo hiểm và quy trình cấp bảo hiểm

Quy định pháp luật

Bảo hiểm cháy nổ kho hàng là loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Tuân thủ Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023 nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an sinh xã hội.

Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

 • Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
 • Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Phí bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Theo Quy định tại Phụ lục số 01 – Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023.

Các loại kho hàng hóa theo quy định

 • Kho hàng hóa tổng hợp
 • Kho nhựa đường
 • Kho sơn
 • Kho chứa hóa chất
 • Kho thành phẩm, bán thành phẩm nhựa, cao su
 • Kho rượu cồn và các chất lỏng dễ cháy
 • Kho giấy, bìa, bao bì
 • Kho đồ gỗ và các sản phẩm về gỗ
 • Kho tinh dầu, hương liệu, dầu ăn
 • Kho ngành thuốc lá
 • Kho dược phẩm
 • Kho vật tư ngành ảnh
 • Kho hàng thiết bị điện, điện tử
 • Kho hàng nông sản
 • Kho lạnh
 • Kho vật liệu xây dựng
 • Kho bông vải sơi, len dạ, sản phẩm dệt

Mức khấu trừ theo quy định

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm

Đến 2.000

4

Trên 2.000 đến 10.000

10

Trên 10.000 đến 50.000

20

Trên 50.000 đến 100.000

40

Trên 100.000 đến 200.000

60

Trên 200.000

100

Hình thức bồi thường

 • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại
 • Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
 • Trả tiền bồi thường

Quy trình cấp đơn bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Khi khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng để bảo vệ tài sản và bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định PCCC thì quý khách cung cấp ngành nghề kinh doanh, và giá trị mua bảo hiểm (giá trị xây dựng kho, hàng hóa) vào zalo 097 1266631 để chúng tôi gửi hợp đồng dự thảo báo phí cho khách hàng xem trước.

Sau khi thống nhất phương án của hợp đồng dự thảo quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi biên bản kiểm tra PCCC mới nhất, chúng tôi tiến hành khảo sát và trình cấp đớn cho khách hàng.