Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà chung cư

Quy định pháp luật

Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà chung cư là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tuân thủ Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023 nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an sinh xã hội.

Đối tượng bảo hiểm

  • Hệ thống kết cấu tòa nhà
  • Hệ thống điện
  • Hệ thống bơm nước sinh hoạt, bơm PCCC, thiết bị PCCC
  • Hệ thống loa, camera quan sát
  • Phòng máy xử lý nước thải
  • Máy phát điện