Monthly Archives: Tháng Sáu 2023

Vietnam Report công bố Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2023

Danh sách được căn cứ theo kết quả đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp, đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông bằng phương pháp Media Coding, khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan, thực hiện từ tháng 5 – 6/2023. Ngày 23/6/2023, Công ty CP Báo cáo […]

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm thân vỏ ô tô

Bảo hiểm thân vỏ ô tô là gì ? Bảo hiểm thân vỏ ô tô là loại hình bảo hiểm bảo vệ cho chính chiếc xe của bạn trước những rủi ro không lường trước được như: cháy, nổ, đâm va, lật đổ, chìm rơi, thiên tai… Khi tổn thất xảy ra thuộc phạm vi […]