Giải quyết quyền lợi bảo hiểm thân vỏ ô tô

Bảo hiểm thân vỏ ô tô là gì ?

Bảo hiểm thân vỏ ô tô là loại hình bảo hiểm bảo vệ cho chính chiếc xe của bạn trước những rủi ro không lường trước được như: cháy, nổ, đâm va, lật đổ, chìm rơi, thiên tai…

Khi tổn thất xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm thì giải quyết quyền lợi bảo hiểm thân vỏ cho khách hàng cụ thể như sau:

Bồi thường tổn thất bộ phận

Bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, thay thế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *