Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Dương

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Dương được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023.

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở bình dương

Đối tượng bảo hiểm của cháy nổ bắt buộc ở Bình Dương

 • Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị
 • Máy móc thiết bị
 • Hàng hóa, vật tư và các tài sản khác

Các rủi ro được bảo hiểm 

 • “A” Hoả hoạn; sét đánh, nổ; và/hoặc một trong các rủi ro sau
 • “B”: Nổ
 • “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng
 • “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng
 • “E”:Thiệt hại do hành động ác ý
 • “F”: Động đất hay núi lửa phun
 • “G”: Giông và bão
 • “H”: Giông, bão, lụt
 • “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
 • “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật

Mức khấu trừ trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm

Đến 2.000

4

Trên 2.000 đến 10.000

10

Trên 10.000 đến 50.000

20

Trên 50.000 đến 100.000

40

Trên 100.000 đến 200.000

60

Trên 200.000

100

Hình thức bồi thường khi xảy ra tổn thất trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại
 • Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
 • Trả tiền bồi thường

Các tài sản chúng tôi đã cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Bình Dương

 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà máy sản xuất sắt thép
 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà máy sản xuất bao bì Carton
 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp
 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà máy sản xuất đồ gỗ
 • Nhà máy sản xuất bánh kẹo

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở đâu

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau: