Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng sản xuất và quy trình cấp bảo hiểm

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng sản xuấtbảo hiểm cháy nổ bắt buộc được quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023 nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an sinh xã hội.bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

Xác định số tiền bảo hiểm

  • Giá trị xây dựng nhà xưởng
  • Giá trị máy móc, trang thiết bị
  • Giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu

Quy trình cấp đơn bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng sản xuất

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng sản xuất theo quy định thì quý khách hàng cung cấp những thông tin sau

  • Ngành nghề kinh doanh
  • Xác định số tiền bảo hiểm

Tất cả thông tin trên quý khách hàng gửi qua Zalo 097 1266631.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên chúng tôi sẽ lên hợp đổng dự thảo gửi khách hàng xem trước.

Khi thống nhất phương án của hợp đồng dự thảo thì quý khách hàng cung cấp biên bản hiểm tra PCCC mới nhất của địa điểm được bảo hiểm qua Zalo 097 1266631.

Sau khi xem xét qua biên bản kiểm tra PCCC chúng tôi sẽ tiến hành hẹn lịch đến nhà xưởng sản xuất để khảo sát nhằm có đầy đủ hồ sơ để tiến hành trình cấp bảo hiểm.