Category Archives: Danh mục tin tức

Những trường hợp bảo hiểm thân vỏ ô tô không được bồi thường

bảo hiểm thân vỏ ô tô

Bảo hiểm thân vỏ ô tô là 1 trong những hạng mục nên trang bị cho xế cưng, giúp chủ xe giảm bớt thiệt hại về tài chính trong các trường hợp va chạm – sửa chữa hoặc thiệt hại từ bên ngoài. Tuy nhiên, có một số trường hợp công ty bảo hiểm có […]

Bảo hiểm MIC care

bảo hiểm mic care

Người được bảo hiểm Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài công tác, học tập tại Việt Nm có độ tuổi từ 15 ngày tuổi tới 65 tuổi và không quá 70 tuổi đối với các trường hợp tái tục từ 65 tuổi hoặc từ trước đó, loại trừ: Những người bị bệnh tâm […]

Bảo hiểm cháy nổ căn hộ chung cư, nhà ở

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phạm vi bảo hiểm MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất đối với Ngôi nhà được bảo hiểm và Tài sản bên trong ngôi nhà được bảo hiểm do các rủi ro sau gây ra: A. Hỏa hoạn, Sét đánh; B. Nổ; C. Máy bay rơi; F. Động […]

Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà chung cư

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy định pháp luật Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà chung cư là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tuân thủ Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023 nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an sinh xã hội. Đối […]

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng, phí bảo hiểm và quy trình cấp đơn

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy định pháp luật Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Tuân thủ Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023 nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an sinh xã hội. Đối tượng bảo […]

Bảo hiểm cháy nổ kho hàng, phí bảo hiểm và quy trình cấp bảo hiểm

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy định pháp luật Bảo hiểm cháy nổ kho hàng là loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Tuân thủ Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023 nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an sinh xã hội. Đối […]

Bảo hiểm cháy nổ khách sạn theo quy định PCCC

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ khách sạn là loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của Nghị định 67/2023/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ. Số tiền bảo hiểm tối thiểu 1. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Ngãi

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Ngãi được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Nam

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Quảng Nam được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đà Nẵng

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở Đà Nẵng được chúng tôi nhận bảo hiểm cho các tài sản như nhà máy sản xuất, kho hàng, văn phòng làm việc, trường học…theo quy định Nghị định 67/2023 NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành ngày 06/09/2023. Đối tượng […]